Åbo Vildars verksamhet

Åbo Vildar har ca 120 medlemmar varav ca 100 är aktiva medlemmar. Vi bedriver verksamhet både till lands och till havs även om vi för tillfället inte har någon egen båt. Tills vidare uppmanar vi våra medlemmar att delta i seglatser med ex. Finlands Svenska Scouters skolningsbåt Navigator eller med andra kårers båtar i samband med sommarläger.  Förutom läger och i viss mån seglatser, är de veckovisa mötena för de olika åldersgrupperna en stor del av kårens verksamhet. Dessa möten hålls på vår kårlokal Hyddan på Gillesgården, Auragatan 1. Vi ordnar också förläggningar och hajker till vår utfärdsstuga Kåken i Pargas, där vi bland mycket annat kokar mat på trangia, har lägerbål och sover i tält.