Välkommen till Åbo Vildar!

Flickscoutkåren Åbo Vildar rf bedriver svenskspråkig scouting för flickor i Åbo. Kåren grundades 30.3.1917 och fyllde således 100 år 2017. Vi ca 100 aktiva medlemmar i olika åldrar.

Genom scoutingen får man uppleva spännande äventyr och nya utmaningar. Scouting är vänner, gemenskap, verksamhet ute och inne och att lära sig nytt genom att göra själv. Välkommen med i vår verksamhet!