Wilda Posten - vår kårtidning

Wilda Posten, som är vår kårtidning grundades 1978 och utkommer 1-2 gånger i året. Tidningens chefredaktör som heter Julia Fält är för tillfället bosatt i Tyskland men med hjälp av tidningens lokalreporter Hedda Mether, förlöper tidningsarbetet bra. Tidningens innehåll består av texter om upplevda evenemang, korsord, recept, pyssel mm. Alla kårens medlemmar får bidra med material till tidningen och vad man vill bidra med är upp till var och en, allt är välkommet.