Åbo Vildars historia

...uppdatering pågår...

 

Grundad 30.3.1917 under namnet Svenska Scoutkåren i Åbo. Kåren delades i en flick- och pojkavdelning. 

Flickavdelningen kom att arbeta från början rätt självständigt och fick snart namnet Åbo Vildar (på ett läger i Borgå 1919 utbrast lägerchefen: 'Se där kommer Åbo Vildar').

Kåren delades officiellt hösten 1921.

Tomtearbetet inleddes 1931.

Åbolands flickscoutdistrikt grundades 1931 på initiativ av ÅV.

Under kriget riktades verksamheten på hjälparbete.

Scoutspalten i ÅU grundades (tillsammans med Pojkarna) 1943.

1947 firades 30-årsjubileum med dubbning i Martinskyrkan och program på Åbo Svenska Teater.

1948 kom seniorarbetet igång.

På 1940-talet inleddes fina roddartraditioner i ungdomsrodden på Aura å (flera förstaplaceringar).

1950 köpte Understödsföreningen en utfärdsstuga, ÅVI-stugan, vid Utmarksvägen. Den användes fram till 1962 då Understödsföreningen avyttrade stugan till Åbo stad.

I slutet av 1950-talet hade kåren över 180 medlemmar och kåren var mycket aktiv på många håll. Tex. ordnades många kurser och man utförde hjälparbete i form av klädinsamling till flyktingbarn, besökte ålderdomshem, åstadkom julklappar åt barnrika familjer m.m.

1967 var det dags för 50-årsjubileum. Elseby Dahl hade varit kårchef i tjugo av de femtio åren som kåren existerat och hon hade således betytt mycket för kåren.

På 1970-talet blev det populärt med samscouting och även ÅV ökade sitt samarbete med tex. Pojkarna i form av bl.a. gemensamma läger.

Åbo Vildar var bland de första att underteckna FiSSc:ens stiftelseurkund 1975.

1976 inleddes ÅV:s och Pojkarnas gemensamma Kåkenliv.

1977 firades stort 60-årsjubileum tillsammans med fyra andra jubilerande Åbokårer.

Kårens språkrör Wilda Posten grundades 1978.

Internationell scoutverksamhet blev allt vanligare på 1980-talet. Bl.a. deltog Vildarna i CanaBula lägret i Schweiz 1980.

På 1980-talet inleddes även Vildarnas flitiga besök på Kåtan, Lappland.

Dagens kårlokal Hyddan fick ÅV flytta in i 1988. Många var kårlokalerna före det och det hade flere gånger varit bekymmersamt att hitta en lämplig lokal för en scoutkår.

Projekt skolningsbåt inleddes 1989 och sommaren 1991 blev den första med den egna skolningsbåten s/y Wildhelmina.

Lägerverksamhet har alltid varit mycket viktig i Vildarnas verksamhet och det finns många roliga berättelser från lägren.

På 90-talet har man koncentrerat sig rätt mycket på sjöverksamheten sommartid.

1999 bytte man till en större båt. En 33-fots Contrast inköptes och döptes till s/y Selavi. Denna såldes hösten 2009 och nu seglar man främst med förbundets skolningsbåt samt samarbetar intensivt med övriga sjöscoutorganisationer så som Scoutkåren Pojkarna och nu den senaste sommaren med Koffan).

2007 firade kåren 90-årsjubileum.

2009 såldes båten eftersom arbetet med båten och användningen inte längre motsvarade varandra.

2013 gjordes en uppdatering av kårens stadgar.

2013 hade Wilda Posten 35-årsjubileum.