Kåken - vår utfärdsstuga

Kåken är vår gemensamma utfärdsstuga med Scoutkåren Pojkarna. Den är belägen i Lemlax, Pargas ca 30 km från Åbo. Avståndet till havet från Kåken är ett hundratal meter. Kojplatser finns för ca 30 personer och i den närliggande sangropen finns gott om plats för ett och annat halvplutontält. Kåken är en gammal statarlänga från slutet av 1800-talet och stället ägs av Lemlax Gård / Familjen af Heurlin. 

Utan Kåken skulle vår verksamhet vara mycket begränsad eftersom det är här vi håller förläggningar av olika typ, utfärder för olika grupper, vår- och höstmanövrar, diverse tävlingar etc. 

Adressen till Kåken är: Fallvägen 169, Pargas

Här hittar du körinstruktioner till Kåken.

Kåkenchecklista, vad som bör fixas innan man lämnar Kåken efter ett evenemang.