Hyddan - vår kårlokal

Hyddan är vår kårlokal och här har vi hållit till sedan 1988. Lokalen är belägen på Gillesgården på Auragatan 1. Gå förbi bommen in på gården till dörren längst till höger så hittar du oss på första våningen. Här har vi två rum; ett för ledarna ("ledarsidan"), som samtidigt fungerar som kansli, och ett för spejarscouterna ("scoutsidan"). Vargungarna och äventyrsscouterna samlas antingen på "scoutsidan" eller nere i Spegelsalen (dörren längst till vänster, G-dörren en trappa ner till källarvåningen).