Åldersgrupper

Scouting är en hobby för alla åldrar men för att programmet skall vara så lämpligt som möjligt för alla, är medlemmarna indelade i åldersgrupper. Scoutprogrammet, som vår verksamhet baserar sig på, erbjuder varje åldersgrupp utmaningar på lämplig nivå och bygger på aktiviteter av stigande svårighetsgrad. Vargungarna, äventyrsscouterna och spejarscouterna träffas varje vecka med sina kullar/patruller med explorerscouter och äldre träffas mer sporadiskt.